Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.

od do