Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Zespół Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2014 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Leszczyńskiej w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe złożone w związku z przedłużeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem stosunku pracy
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie (jednostka zlikwidowana z dniem 30 września 2015 r.)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
sprostowanie do oświadczenia majątkowego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na czas zastępstwa na stanowisku dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem pełnienia obowiązków dyrektora
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
oświadczenie majątkowe za 2019 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - SP ZOZ w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na czas zastępstwa na stanowisku dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Teatr Muzyczny w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach (jednostka zlikwidowana z dniem 30 września 2015 r.)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Teatr Muzyczny w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r. - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego w związku z odwołaniem ze stanowiska i za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - korekta
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2014 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Muzeum Lubelskie w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upływem terminu pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
Filharmonia im. H.Wieniawskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Leszczyńskiej w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. St. Leszczyńskiej w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie (jednostka zlikwidowana z dniem 31 października 2015 r.)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z likwidacją wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY AKADEMICKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE (Połączony z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie)
oświadczenie majątkowe (połączenie jednostki z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie)
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r. - sprostowanie do korekty
oświadczenie majątkowe za 2015 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Teatr Muzyczny w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Celejowie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia obowiązków dyrektora
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
oświadczenie majątkowe złożone w związku z przywróceniem do pracy
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji (jednostka zlikwidowana 31 grudnia 2018 r.)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora