Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem kadencji powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Leszczyńskiej w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim
korekta do oświadczenia majątkowego za 2023 r. złożonego w związku z upływem kadencji p.o. dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2023 r. złożone w związku z upływem kadencji p.o. dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z przedłużeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2022 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - korekta
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem okresu powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - dyrektor
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Korekta do Oświadczeń majątkowych za lata 2019 - 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2022 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem kadencji powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem okresu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyznaczeniem do pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
sprostowanie do oświadczenia majątkowego
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na czas zastępstwa na stanowisku dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku odwołaniem ze stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
korekta do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - korekta
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor