Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Leszczyńskiej w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z przedłużeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem stosunku pracy
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
sprostowanie do oświadczenia majątkowego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na czas zastępstwa na stanowisku dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem pełnienia obowiązków dyrektora
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - SP ZOZ w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na czas zastępstwa na stanowisku dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
Teatr Muzyczny w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r. - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie (połączony z Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego w związku z odwołaniem ze stanowiska i za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - korekta
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Muzeum Lubelskie w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem w celu pełnienia obowiązków dyrektora
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na czas zastępstwa na stanowisku dyrektora
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. Z. Bagińskiej w Parczewie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Białej Podlaskiej
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upływem terminu pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - korekta
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
Filharmonia im. H.Wieniawskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Leszczyńskiej w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe im. St. Leszczyńskiej w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powierzenia stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Teatr Muzyczny w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Celejowie
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem pełnienia obowiązków dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przestał być wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną