Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2017 roku

Zarząd Województwa Lubelskiego w 2017 r. nie udzielał poręczeń/gwarancji.

od do