Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Komisja Doraźna ds. Młodzieży - rozwiązana 30 czerwca 2018 r. zgodnie z § 3 uchwały NR XXXVII/497/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marek Kopeć Stanowisko: wiceprzewodniczący, członek Komisji od 29 grudnia 2017 r.
0 1
Bożena Lisowska Stanowisko: przewodnicząca, członek Komisji od 29 grudnia 2017 r.
0 2
Michał Mulawa Stanowisko: członek Komisji od 29 grudnia 2017 r.
Telefon: 81 44 16 607, fax 81 44 16 602
Email:
0 3
Piotr Rzetelski Stanowisko: członek Komisji od 29 grudnia 2017 r.
0 4
Celina Stasiak Stanowisko: członek Komisji od 29 grudnia 2017 r.
0 5
Marek Wojciechowski Stanowisko: członek Komisji od 29 grudnia 2017 r.
0 6