Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel: 814416600, fax: 814416602, email: info@lubelskie.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Pietrzykowski, e-mail: pomoc.bip@lubelskie.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 44 16 648. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących.; 
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w dniu 31 marca 2023 r. dokonano przeglądu deklaracji dostępności.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Zgłaszając takie żądanie podaj:  

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do kierownictwa naszego urzędu i poinformować Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku urzędu znajduje się od ul. Grottgera 4. Wejście boczne znajduje się z prawej strony budynku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

Wejście główne prowadzi przez duże przeszklone drzwi. Po prawej stronie drzwi znajduje się domofon, który pozwala na przywołanie portiera.

Urząd zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych departamentów i pomieszczeń w sposób wizualny. Tablica informacyjna umieszczona jest po prawej stronie od wejścia głównego.

Informację głosową można otrzymać w Kancelarii Ogólnej (recepcja). Do Kancelarii Ogólnej należy się kierować po przejściu około 5 m na wprost od wejścia głównego i skierować się na prawo.

Na wprost wejścia głównego znajdują się cztery windy oraz po jednej windzie w prawej i lewej części budynku. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braille’a. Przycisk poziomu zero (wejście główne) wyróżniony jest otoczką w odblaskowym kolorze. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Przy windach bocznych znajdują się klatki schodowe. Początek i koniec biegu schodów oznaczony jest antypoślizgowymi taśmami w kontrastowym kolorze.

Sekretariaty poszczególnych departamentów znajdują się na prawo i lewo po wyjściu z windy.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Usytuowane są w prawej i lewej części budynku.

Oznaczone miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie minus 1 garażu. Wjazd do garażu zlokalizowany jest na lewo od wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera  4. Po wjeździe na parking należy nacisnąć guzik przywołujący portiera. Zachęcamy, aby osoba z niepełnosprawnościami, chcąca skorzystać z miejsca parkingowego poinformowała o swojej wizycie w urzędzie pod nr tel. 81 44 16 500 co najmniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w Filiach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prosimy o:

 • kontakt SMS/ MMS pod nr 661 166 190,
 • poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190,
 • przesłanie widomości faxem pod nr 81 44 16 649,
 • przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Informacje dodatkowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie nie udostepnia aplikacji mobilnej