Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2008 roku

od do