Komisja Ochrony Zdrowia

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Barbara Barszczewska Stanowisko: członek Komisji od 17 grudnia 2019 r., przewodnicząca Komisji od 7 października 2019 r.
1
Krzysztof Bojarski Stanowisko: wiceprzewodniczący Komisji od 7 października 2019 r.
2
Arkadiusz Bratkowski Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
3
Krzysztof Gałaszkiewicz Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
4
Marek Kos Stanowisko: wiceprzewodniczący Komisji od 14 listopada 2019 r.
5
Ryszard Majkowski Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
6
Mieczysław Ryba Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
7
Zbigniew Wojciechowski Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
Telefon: 81 44 16 612; fax 81 44 16 696
Email:
8
Zofia Woźnica Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
9
Grzegorz Wróbel Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
10