Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Komisja Ochrony Zdrowia

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Barbara Barszczewska Stanowisko: członek Komisji od 17 grudnia 2019 r., przewodnicząca Komisji od 7 października 2019 r.
0 1
Krzysztof Bojarski Stanowisko: wiceprzewodniczący Komisji od 7 października 2019 r.
0 2
Arkadiusz Bratkowski Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
0 3
Krzysztof Gałaszkiewicz Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
0 4
Marek Kos Stanowisko: wiceprzewodniczący Komisji od 14 listopada 2019 r.
0 5
Ryszard Majkowski Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
0 6
Mieczysław Ryba Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
0 7
Zbigniew Wojciechowski Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
Telefon: 81 44 16 612; fax 81 44 16 696
Email:
0 8
Zofia Woźnica Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
0 9
Grzegorz Wróbel Stanowisko: członek Komisji od 7 października 2019 r.
0 10