Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Regulamin organizacyjny

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/611/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 marca 2019 r. ze zmianami (TEKST JEDNOLITY)

Schemat Graficzny wewnętrzej struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego

Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział