Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Jednostki przekształcone, połączone

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z/s w Chełmie (reorganizacja - ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE)
25-01-2011 12:14:24
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
31-08-2016 13:45:20
Muzeum Lubelskie w Lublinie (połączone z Muzeum Narodowym w Lublinie)
12-10-2020 11:32:11
Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie (połączony z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie)
20-01-2015 09:05:22
Park Krajobrazowy "Lasy Janowskie" z siedzibą w Janowie Lubelskim (Oddział Terenowy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych)
02-09-2009 10:01:30
Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" z siedzibą w Janowie Podlaskim (Oddział Terenowy Janów Podlaski Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych)
02-09-2009 09:51:35
SAMODZIELNY PUBLICZNY AKADEMICKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE (Połączony z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie)
08-01-2015 10:35:43
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (połączony z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie)
21-04-2022 11:00:39
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie (przekształcona w Kolegium Pracowników Służb Społecznych)
29-05-2013 16:06:56
Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (połączona z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie)
06-02-2013 14:34:25
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (połączona ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
29-12-2014 11:18:54
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej (przekształcony w Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
29-05-2013 16:06:56
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie (przekształcony Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
29-05-2013 16:06:56
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie (przekształcony w Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
29-05-2013 16:06:56
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu (przekształcony w Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
29-05-2013 16:06:56
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (połączony z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie)
05-07-2022 14:55:50
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (połączony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Lecznicze)
29-05-2013 16:06:56
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie (przekształcone w Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie)
03-01-2011 07:43:12
Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie (połączony z Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii)
17-06-2021 14:03:11
Zespół Parków Krajobrazowych Polesia w Chełmie (Oddział Terenowy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych)
01-09-2009 08:51:41
Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza z siedzibą w Zamościu (Oddział Terenowy Zamość Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych)
02-09-2009 10:14:16
Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej z siedzibą w Lublinie /Oddział Terenowy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych/
02-09-2009 09:36:50