XXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 29 października 2012 r.

od do