Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,

- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,

- kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

 

Na podstawie art. 9 ustawy informuję, że w celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, prosimy o:

• kontakt SMS/ MMS pod nr 661166190,

• poprzez inną osobę, telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661166190,

• fax pod nr 81 44 16 649,

• przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Wcześniejsze wskazanie sprawy, ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.