XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 lipca 2012 r.

od do