Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną

Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem sprawowania funkcji
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem do pełnienia funkcji
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko - korekta
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko - korekta
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
Osoby zarządzające i członek organu zarządzającego wojewódzką osoba prawną
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem do pełnienia funkcji
oświadczenie majątkowe za 2020 r.