Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 47821
25.35%
Struktura organizacyjna 17644
9.35%
Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego 17281
9.16%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 13433
7.12%
luty 2023 r. 5119
2.71%
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i informacje o wynikach postępowań 5045
2.67%
Zarządzenia Marszałka 4373
2.32%
Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowskim 4222
2.24%
Uchwały Sejmiku 3808
2.02%
Aktualności 3405
1.8%
Oferty pracy - wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 2601
1.38%
Opłaty za korzystanie ze środowiska 2103
1.11%
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1628
0.86%
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy - PZP 1614
0.86%
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2022 r. 1294
0.69%
Rejestr przedsiębiorców 1100
0.58%
Pozwolenia zintegrowane 976
0.52%
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 931
0.49%
Rozkłady jazdy w ramach linii regularnych stanowiących załączniki do zezwoleń wydanych przez Marszałka WL oraz rozkłady jazdy linii o charakterze użyteczności publicznej 898
0.48%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 886
0.47%
Opłata produktowa i opakowania 855
0.45%
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa 834
0.44%
Kontrole w jednostkach organizacyjnych 791
0.42%
Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim 712
0.38%
Przetargi dot. sprzedaży nieruchomości 673
0.36%
styczeń 2023 r. 626
0.33%
Imienne wykazy głosowań radnych 625
0.33%

Regulamin organizacyjny

604
0.32%
Marszałek Województwa Lubelskiego 561
0.3%
Zawiadomienia i obwieszczenia 542
0.29%
Interpelacje i zapytania radnych 542
0.29%
Stanowiska, oświadczenia i apele Sejmiku 525
0.28%
Statut Województwa Lubelskiego 522
0.28%
Skład Zarządu Województwa Lubelskiego 520
0.28%
Raporty i sprawozdania 515
0.27%
Sekretarz Województwa Lubelskiego 475
0.25%
Jednostki Ochrony Zdrowia 467
0.25%
Plany 467
0.25%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 467
0.25%
Wykaz stacji demontażu pojazdów 428
0.23%
Oświadczenia majątkowe Radnych Sejmiku Województwa 424
0.22%
Plany gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 420
0.22%
Protokoły sesji Sejmiku 416
0.22%
Konkursy ogłaszane przez dyrektorów podmiotów leczniczych 409
0.22%
Historia zmian 396
0.21%
Skarbnik Województwa Lubelskiego 396
0.21%
Wyniki kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 379
0.2%
Konsultacje społeczne 374
0.2%
Komisje Sejmiku 370
0.2%
Mapy akustyczne 361
0.19%
Jednostki Rozwoju Regionalnego 357
0.19%
Programy 357
0.19%
Praktyki w Urzędzie 355
0.19%
Wyniki kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 339
0.18%
Druki oświadczeń majątkowych 323
0.17%
Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 317
0.17%
ADR 315
0.17%
Nagrania obrad Sejmiku 315
0.17%
Interpelacje radnych - 2023 rok 303
0.16%
Jednostki Infrastruktury Technicznej 301
0.16%
Jednostki Rolnictwa i Ochrony Środowiska 301
0.16%
Jednostki przekształcone, połączone 296
0.16%
Jednostki zlikwidowane 289
0.15%
Oświadczenia majątkowe Marszałka Województwa 288
0.15%
Zbywanie akcji lub udziałów spółek Województwa Lubelskiego 287
0.15%
VI KADENCJA (2018 - 2023) 286
0.15%
Informacje o zgłoszonych potrzebach przewozowych 280
0.15%
Archiwum zakładowe Urzędu Marszałkowskiego 276
0.15%
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Województwa 276
0.15%
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Województwa 275
0.15%
Kompetencje Zarządu 266
0.14%
Sprawozdania za 2022 rok 261
0.14%
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 261
0.14%
Akcje lub udziały w spółkach kapitałowych 260
0.14%
Warunki i tryb przyznawania stypendiów 260
0.14%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 259
0.14%
Radni Województwa Lubelskiego 257
0.14%
Mapa serwisu 252
0.13%
Podatki i opłaty 247
0.13%
Redakcja Biuletynu 243
0.13%
Transport kolejowy 242
0.13%
Petycje - 2018 r. 239
0.13%
Jednostki Geodezyjne 237
0.13%
Wybory samorządowe 2014 235
0.12%
Komunikaty i ważne informacje 228
0.12%
Oświadczenia klubów radnych 227
0.12%
Kompetencje Sejmiku 223
0.12%
Jednostki Edukacyjne 223
0.12%
Kontrakt terytorialny 223
0.12%
Konsultacje rynkowe 222
0.12%
Instytucje Kultury 220
0.12%
Lubelskie wspiera uzdolnionych 217
0.12%
Audyt krajobrazowy 217
0.12%
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Województwa 217
0.12%
Umowy partnerskie 215
0.11%
Akty prawne dot. lobbingu 213
0.11%
Statystyka odwiedzin 210
0.11%
Rejestry 209
0.11%
Regionalna polityka miejska 208
0.11%
Informacje nieudostępnione w BIP 205
0.11%
Wyniki finansowe spółek z dominującą pozycją Województwa Lubelskiego 204
0.11%
Nagrody kulturalne 204
0.11%
Petycje - 2015 r. 202
0.11%
Petycje - 2017 r. 201
0.11%
Produkcja tablic rejestracyjnych 200
0.11%
Grudzień 2022 195
0.1%
Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ptz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie woj. lubelskiego 192
0.1%
Kontrole w Urzędzie Marszałkowskim 191
0.1%
Słownik skrótów 189
0.1%
Petycje - 2022 r. 189
0.1%
Inspektor Ochrony Danych 189
0.1%
Kontrakt programowy 188
0.1%
Petycje - 2016 r. 187
0.1%
Obwieszczenia dotyczące uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 184
0.1%
Programy ochrony środowiska województwa lubelskiego 180
0.1%
Aktualności 179
0.09%
Dokumentacja kontroli 176
0.09%
URZĄD MARSZAŁKOWSKI 171
0.09%
Mienie do sprzedaży 170
0.09%

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego

160
0.08%
Baterie i akumulatory 157
0.08%
Obowiązek informacyjny 148
0.08%
Wymagane dokumenty 140
0.07%
XXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 13 marca 2017 r. 135
0.07%
XLI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 18 czerwca 2018 r. 133
0.07%
Program ochrony środowiska przed hałasem 130
0.07%
Obowiązek informacyjny 124
0.07%
Gospodarowanie mieniem 121
0.06%
Luty 2022 118
0.06%
Ulgi ustawowe w komunikacji autobusowej 118
0.06%
Październik 2022 118
0.06%
Lipiec 2021 117
0.06%
Koordynator do Spraw Dostępności 112
0.06%
Petycje - 2021 r. 112
0.06%
Ochrona Środowiska 112
0.06%
Decyzje udzielające zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 105
0.06%
Stan mienia 103
0.05%
Raport o stanie województwa 103
0.05%
Lista instalacji komunalnych 98
0.05%
Informacje o naborze wniosków 98
0.05%
Opinie RIO za 2020 rok 96
0.05%
Sprawozdania kwartalne za 2022 rok 96
0.05%
Maj 2022 95
0.05%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2022 rok 94
0.05%
Szacowanie wartości zamówienia 93
0.05%
V KADENCJA (2014 - 2018) 92
0.05%
Pozostałe kontrole 91
0.05%
Sprawozdawczość 90
0.05%
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 90
0.05%
XLVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 14 lipca 2014 r. 90
0.05%
XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 lipca 2012 r. 88
0.05%
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2018 r. 88
0.05%
Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego 85
0.05%
Nagrody rzeczowe 85
0.05%
Sprawozdania kwartalne za 2008 rok 84
0.04%
F7 (opłaty) 84
0.04%
Przetargi dot. dzierżawy, najmu nieruchomości 81
0.04%
Ogłoszenia 81
0.04%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2007 rok 79
0.04%
Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska 78
0.04%
Stan spraw 77
0.04%
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny-byt prawny Komisji ustał 24 września 2019 r. zgodnie z uchwałą nr IX/163/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 września 2019 r. 76
0.04%
Maj 2021 75
0.04%
Wzory sprawozdań z gospodarowania bateriami i akumulatorami 74
0.04%
Uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie 74
0.04%
Sprawozdania za 2014 rok 74
0.04%
Stan spraw 73
0.04%
Sprawozdania za 2008 rok 73
0.04%
XXVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 3 grudnia 2012 r. 73
0.04%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2022 - 2034 73
0.04%
Komisja Budżetowa 72
0.04%
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 r. 72
0.04%
Programy usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego 72
0.04%
Uzgodnienia zawodów 71
0.04%
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 71
0.04%
Sprawozdania za 2004 rok 71
0.04%
Sprawozdania kwartalne za 2010 rok 70
0.04%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2004 rok 70
0.04%
Sprawozdania za 2021 rok 69
0.04%
Opinie RIO za 2023 rok 69
0.04%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 69
0.04%
Tekst ETR 69
0.04%
Stypendia z zakresu kultury 68
0.04%
Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 68
0.04%
Sprawozdania za 2009 rok 68
0.04%
Informacje 67
0.04%
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r. 67
0.04%
Sprawozdania za 2016 rok 66
0.03%
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Lubelskiego 65
0.03%
Październik 2021 65
0.03%
Petycje - 2023 r. 64
0.03%
Informacje roczne 63
0.03%
Kontrole w ramach RPO WL 63
0.03%
Aktualności 63
0.03%
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej 63
0.03%
Sprawozdania finansowe za 2021 r. 62
0.03%
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 62
0.03%
Zamówienia publiczne 62
0.03%
Listopad 2022 62
0.03%
Sprawozdania kwartalne za 2007 rok 60
0.03%
Sprawozdania za 2013 rok 60
0.03%
Petycje - 2020 r. 60
0.03%
Staże w Urzędzie 59
0.03%
Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego 59
0.03%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2018 roku 59
0.03%
Raport Monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 59
0.03%
Protokoły z posiedzeń 58
0.03%
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 r 58
0.03%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2009 roku 58
0.03%
Grudzień 2021 58
0.03%
Województwo Hajdu-Bihar


57
0.03%
Komisja Ochrony Zdrowia 57
0.03%
XXXVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 25 listopada 2013 r. 56
0.03%
Sprawozdania kwartalne za 2012 rok 56
0.03%
Komisja Rewizyjna 55
0.03%
Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki 55
0.03%
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 55
0.03%
Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki 54
0.03%
Opinie RIO za 2014 rok 54
0.03%
Uchwały Rady 54
0.03%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2023 - 2034 54
0.03%
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 54
0.03%
XV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 10 marca 2016 r. 54
0.03%
XXXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 24 czerwca 2013 r. 54
0.03%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2005 rok 54
0.03%
Sprawozdania za 2003 rok 54
0.03%
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji 54
0.03%
Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu 53
0.03%
Plany działań krótkoterminowych 53
0.03%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2008 roku 53
0.03%
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 53
0.03%
Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory 53
0.03%
XI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 października 2015 r. 53
0.03%
Sprawozdania za 2002 rok 53
0.03%
EKOPORTAL 52
0.03%
Sprawozdania za 2005 rok 52
0.03%
Komisja Budżetowa 52
0.03%
Sprawozdania za 2007 rok 52
0.03%
XLII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 24 lutego 2014 r. 51
0.03%
Sprzedawca detaliczny 51
0.03%
Interpelacje radnych - 2018 rok 51
0.03%
Kwiecień 2022 50
0.03%
XXXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 22 kwietnia 2013 r. 50
0.03%
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 50
0.03%
XLV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 13 listopada 2018 r. 50
0.03%
Wzory formularzy 50
0.03%
Wymagane dokumenty 50
0.03%
IV KADENCJA (2010 - 2014) 49
0.03%
Procedura kontroli 49
0.03%
Opinie RIO za 2009 rok 49
0.03%
Opinie RIO za 2006 rok 49
0.03%
Opinie RIO za 2019 rok 49
0.03%
Petycje - 2019 r. 49
0.03%
IV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 11 marca 2019 r. 49
0.03%
Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 49
0.03%
Komisja Rewizyjna 49
0.03%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2021 rok 49
0.03%
Sprawozdania za 2001 rok 49
0.03%
Opinie RIO za 2022 rok 48
0.03%
Sprawozdania kwartalne za 2014 rok 48
0.03%
Obwód Odeski 48
0.03%
Sprawozdania kwartalne za 2018 rok 48
0.03%
Lubelska kuźnia talentów 48
0.03%
Uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie 48
0.03%
Henan


48
0.03%
Zgoda na zatrudnienie 47
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 47
0.02%
Priorytety współpracy zagranicznej 47
0.02%
Sprawozdania za 2012 rok 47
0.02%
Marzec 2021 47
0.02%
Obwód Lwowski 46
0.02%
Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska 46
0.02%
Sprawozdania za 2015 rok 46
0.02%
Obwód Rówieński 46
0.02%
XXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 23 kwietnia 2012 r. 46
0.02%
III sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 stycznia 2019 r. 46
0.02%
XXXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 19 marca 2018 r. 46
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2029 46
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2003 rok 45
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2019 r. 45
0.02%
Opinie RIO za 2010 rok 45
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2019 roku 45
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2012 rok 44
0.02%
Styczeń 2021 44
0.02%
Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej 44
0.02%

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego

44
0.02%
Sprawozdania za 2018 rok 44
0.02%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 44
0.02%
Wieloletnia Prognoza Województwa (DŁUG PUBLICZNY) 44
0.02%
XLIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 8 października 2018 r. 43
0.02%
Luty 2021 43
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 43
0.02%
Komisja Ochrony Zdrowia 43
0.02%
Sierpień 2020 43
0.02%
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny-byt prawny Komisji ustał 24 września 2019 r. zgodnie z uchwałą nr IX/163/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 września 2019 r. 43
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2017 - 2030 43
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2017 roku 43
0.02%
Obwód Wołyński


43
0.02%
Stypendia 43
0.02%
Komisja Doraźna do opracowania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego 43
0.02%
Opinie RIO za 2007 rok 42
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2015 - 2029 42
0.02%
Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania-byt prawny Komisji ustał 24 września 2019 r. zgodnie z uchwałą nr IX/163/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 września 2019 r. 42
0.02%
XXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 29 listopada 2016 r. 42
0.02%
Wybory samorządowe 2018 42
0.02%
Urząd 42
0.02%
Wyłączenie jawności informacji publicznej w BIP 41
0.02%
Sierpień 2021 41
0.02%
Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej 41
0.02%
Program ochrony powietrza dla strefy – aglomeracji lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5 41
0.02%
Listopad 2021 41
0.02%
Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5 41
0.02%
Komisja Doraźna ds. Młodzieży - rozwiązana 30 czerwca 2018 r. zgodnie z § 3 uchwały NR XXXVII/497/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. 41
0.02%
XXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 18 września 2012 r. 41
0.02%
Region Veneto 41
0.02%
XXXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 października 2013 r. 41
0.02%
Opinie RIO za 2012 rok 40
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 40
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2014 roku 40
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2013 rok 40
0.02%
Grudzień 2020 40
0.02%
Sprawozdania za 2011 rok 40
0.02%
Kraj Związkowy Styria


40
0.02%
XXVII sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa Lubelskiego - 20 lutego 2017 r. 40
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok 40
0.02%
Opinie RIO za 2008 rok 40
0.02%
Opinie RIO za 2013 rok 40
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2011 rok 40
0.02%
XIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 grudnia 2015 r. 39
0.02%
Obwód Ługański 39
0.02%
Obwód Nowgorodzki


39
0.02%
Prognozy oddziaływania na środowisko 39
0.02%
Wrzesień 2021 39
0.02%
Opinie RIO za 2021 rok 39
0.02%

Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego

39
0.02%
Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Lublinie 39
0.02%
XXXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 20 listopada 2017 r. 39
0.02%
XL sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 27 kwietnia 2018 r. 39
0.02%
Uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie 39
0.02%
XXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 kwietnia 2017 r. 38
0.02%
XXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 grudnia 2012 r. 38
0.02%
XLIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 31 października 2014 r. 38
0.02%
VII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 24 czerwca 2019 r. 38
0.02%

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego

38
0.02%
VI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 27 marca 2015 r. 38
0.02%
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 38
0.02%
Program ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie pyłu PM10 38
0.02%
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego 38
0.02%
Interpelacje radnych - 2022 rok 38
0.02%
Stypendia sportowe 38
0.02%
XLIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 kwietnia 2014 r. 38
0.02%
2019 r. 38
0.02%
XXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 14 października 2016 r. 38
0.02%
Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego 37
0.02%
XVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego – 27 maja 2020 r. 37
0.02%
Opinie RIO za 2017 rok 37
0.02%
XII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 3 grudnia 2019 r. 37
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2011 - 2029 37
0.02%
Obwód Brzeski


37
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok 37
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2015 rok 37
0.02%
Zarząd Województwa Lubelskiego 37
0.02%
VIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 15 lipca 2019 r. 37
0.02%
XLII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 13 lipca 2018 r. 37
0.02%
Stypendia uczniowskie 37
0.02%
XVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 maja 2016 r. 37
0.02%
XIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 21 lipca 2016 r. 37
0.02%
Wrzesień 2020 37
0.02%
XXXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 23 września 2013 r. 37
0.02%
XXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 4 lutego 2013 r. 37
0.02%
Kwiecień 2021 37
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2006 roku 37
0.02%
Opinie RIO za 2011 rok 37
0.02%
Dług publiczny w latach 2008-2028 37
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2010 rok 36
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2016 roku 36
0.02%
XIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 grudnia 2019 r. 36
0.02%
Opinie RIO za 2015 rok 36
0.02%
Kwiecień 2020 36
0.02%
XII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 27 listopada 2015 r. 36
0.02%
Komisja Polityki Społecznej - do dnia 29.08.2013 r. 36
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2021 rok 36
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2018 - 2034 36
0.02%
XLV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 26 maja 2014 r. 36
0.02%
Sprawozdania za 2020 rok 36
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 rok 36
0.02%
XIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 stycznia 2016 r. 36
0.02%
XVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego – 27 lipca 2020 r. 36
0.02%
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r. 36
0.02%
Sprawozdania za 2000 rok 36
0.02%
Dług publiczny w latach 2006-2011 36
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2015 roku 36
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2013 rok 35
0.02%
2018 r. 35
0.02%
X sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 7 września 2015 r. 35
0.02%
XLI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 3 lutego 2014 r. 35
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2021 - 2034 35
0.02%
2021 r. 35
0.02%
V sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 stycznia 2015 r. 35
0.02%
IX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 26 czerwca 2015 r. 35
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2016 - 2030 35
0.02%
XXXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 18 grudnia 2017 r. 35
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2020 r. 35
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2019 - 2034 35
0.02%
XXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 29 października 2012 r. 35
0.02%
Czerwiec 2020 34
0.02%
Marzec 2020 34
0.02%
Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu 34
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2005 roku 34
0.02%
Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 34
0.02%
Dług publiczny w latach 2007 - 2038 34
0.02%
XXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 grudnia 2016 r. 34
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2009 rok 34
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2020 rok 34
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 34
0.02%
XXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 stycznia 2017 r. 34
0.02%
Sprawozdania za 2006 rok 34
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2021 roku 34
0.02%
XLIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 14 sierpnia 2018 r. 34
0.02%
X sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 7 października 2019 r. 34
0.02%
XIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 24 lutego 2020 r. 34
0.02%
XVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 27 kwietnia 2016 r. 34
0.02%
VI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 maja 2019 r. 34
0.02%
Sprawozdania za 2010 rok 34
0.02%
XLIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 31 marca 2014 r. 33
0.02%
Dług publiczny w latach 2007 - 2018 33
0.02%
Październik 2020 33
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2020 rok 33
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2007 roku 33
0.02%
XI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 14 listopada 2019 r. 33
0.02%
V sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 25 kwietnia 2019 r. 33
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2006 rok 33
0.02%
Dług publiczny w latach 2010-2030 33
0.02%
2015 r. 33
0.02%
XX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 19 marca 2012 r. 33
0.02%
XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 29 stycznia 2018 r. 33
0.02%
Maj 2020 33
0.02%
Listopad 2020 33
0.02%
XXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 21 maja 2012 r. 33
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2008 rok 33
0.02%
Komisja Doraźna ds. Młodzieży - rozwiązana 30 czerwca 2018 r. zgodnie z § 3 uchwały NR XXXVII/497/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. 33
0.02%
Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania-byt prawny Komisji ustał 24 września 2019 r. zgodnie z uchwałą nr IX/163/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 września 2019 r. 33
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 33
0.02%
XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 20 grudnia 2013 r. 33
0.02%
2017 r. 33
0.02%
XL sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 7 stycznia 2014 r. 33
0.02%
Sprawozdania za 2017 rok 33
0.02%
XIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 stycznia 2012 r. 33
0.02%
IV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 grudnia 2014 r. 33
0.02%

Strategia Samorządu Województwa Lubelskiego dla podległych podmiotów leczniczych

33
0.02%
XXXVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 29 grudnia 2017 r. 33
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2009 rok 33
0.02%
XXXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 22 czerwca 2017 r. 33
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2006 rok 33
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2020 - 2034 32
0.02%
Dług publiczny w latach 2005-2011 32
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 32
0.02%
XXXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 2 października 2017 r. 32
0.02%
XXX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 29 maja 2017 r. 32
0.02%
VIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 2 czerwca 2015 r. 32
0.02%
XXXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 30 grudnia 2013 r. 32
0.02%
Siedziba i Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie 32
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2012 - 2029 32
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2005 rok 32
0.02%
VII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 18 maja 2015 r. 32
0.02%
2020 r. 32
0.02%
IX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 2 września 2019 r. 32
0.02%
Sprawozdania za 1999 rok 32
0.02%
I sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 1 grudnia 2014 r. 32
0.02%
Sprawozdania za 2019 rok 32
0.02%
Opinie RIO za 2016 rok 32
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2012 roku 32
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2019 rok 32
0.02%
II sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 8 grudnia 2014 r. 32
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2017 rok 31
0.02%
XXXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 sierpnia 2017 r. 31
0.02%
XXXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 24 lipca 2017 r. 31
0.02%
Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie 31
0.02%
Komisja Doraźna ds. Nowelizacji Statutu Województwa Lubelskiego - rozwiązana dnia 23.09.2013 r. zgodnie z § 3 pkt 2 uchwały Nr XX/302/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19.03.2012 r. 31
0.02%
XLVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 15 września 2014 r. 31
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 31
0.02%
Program ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu 31
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2011 roku 31
0.02%
Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu 31
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2011 rok 31
0.02%
Region Lotaryngii


31
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2010 roku 31
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2019 rok 31
0.02%
XXXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 27 maja 2013 r. 31
0.02%
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 31
0.02%
II sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 17 grudnia 2018 r. 31
0.02%
XIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego – 28 września 2020 r. 30
0.02%
Obwód Tarnopolski


30
0.02%
XLVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 24 czerwca 2014 r. 30
0.02%
Dług publiczny w latach 2009-2030 30
0.02%
XX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 6 września 2016 r. 30
0.02%
Komisja Doraźna ds. Nowelizacji Statutu Województwa Lubelskiego - rozwiązana dnia 23.09.2013 r. zgodnie z § 3 pkt 2 uchwały Nr XX/302/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19.03.2012 r. 30
0.02%
2016 r. 30
0.02%
Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne 30
0.02%
XXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 25 czerwca 2012 r. 30
0.02%
Sprawozdania kwartalne za 2016 rok 30
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2020 roku 30
0.02%
XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 2 grudnia 2016 r. 30
0.02%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2013 roku 30
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata 2013 - 2029 30
0.02%
XVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 28 czerwca 2016 r. 29
0.02%
Okręg Telemark


29
0.02%
XXX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 22 lutego 2013 r. 29
0.02%
Opinie RIO za 2018 rok 29
0.02%
Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie pyłu PM10 29
0.02%
XXXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 25 marca 2013 r. 29
0.02%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2014 rok 28
0.01%
Stypendia studenckie 27
0.01%
Prowincja Gelderland


27
0.01%
Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie 27
0.01%
Budżet Województwa Lubelskiego na 2023 rok 26
0.01%
Dług publiczny w latach 2007-2017 26
0.01%
Kierownictwo 23
0.01%
Oświadczenia majątkowe 23
0.01%
Sierpień 2022 22
0.01%
Załatwianie spraw 22
0.01%
Gospodarka odpadami 20
0.01%
Lipiec 2022 19
0.01%
Marzec 2022 18
0.01%
Wrzesień 2022 18
0.01%
Czerwiec 2022 17
0.01%
Transport 16
0.01%
SIEĆ REGIONÓW TRÓJMORZA 16
0.01%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2022 roku 15
0.01%
Plany i Programy Ochrony Środowiska 13
0.01%
Sejmik Województwa Lubelskiego 13
0.01%
Interpelacje radnych - 2019 rok 11
0.01%
ORGANY 10
0.01%
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 9
0%
Strategie 9
0%
Zdrowie i Polityka Społeczna 8
0%
Interpelacje radnych - 2015 rok 8
0%
Mienie Samorządu Województwa 8
0%
Opinie RIO 7
0%
Interpelacje radnych - 2012 rok 7
0%
Finanse i budżet województwa 6
0%
Majątek 6
0%
Interpelacje radnych – 2021 rok 6
0%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5
0%
Interpelacje radnych - 2014 rok 5
0%
Posiedzenia Sejmiku 5
0%
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lublinie 5
0%
Interpelacje radnych - 2017 rok 5
0%
Interpelacje radnych - 2020 rok 5
0%
Sprawozdania roczne 4
0%
Interpelacje radnych - 2014 rok 4
0%
Sprawozdania z wykonania budżetów 4
0%
Karta informacyjna 4
0%
Budżety i projekty 4
0%
Interpelacje radnych - 2016 rok 4
0%
Lubelska kuźnia talentów II 3
0%

INTERPELACJE RADNYCH - IV KADENCJA (2010-2014)

3
0%
Instrukcja obsługi BIP 3
0%
Interpelacje radnych - 2018 rok 3
0%
Aktualności 3
0%
Strategia współpracy transgranicznej 3
0%

INTERPELACJE RADNYCH - V KADENCJA (2014-2018)

3
0%
Współpraca zagraniczna 3
0%
Kultura i Edukacja 3
0%
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 3
0%
Protokoły Komisji Sejmiku 3
0%
Budżet 3
0%
Rada Działalności Pożytku Publicznego 2
0%
Wymagane dokumenty 2
0%
Strategia rozwoju województwa 2
0%
Sprawozdania kwartalne 2
0%
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych 2
0%

BIAŁORUŚ

2
0%
Petycje 2
0%
Wybory samorządowe 2
0%
Stypendia studenckie 2
0%
Programy ochrony powietrza 2
0%
Interpelacje radnych - 2013 rok 2
0%

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - VI KADENCJA (2018-2023)

1
0%
Stypendia uczniowskie 1
0%
Informacje o Biuletynie 1
0%

ROSJA

1
0%
Programy, plany, strategie, raporty 1
0%

HOLANDIA

1
0%

AUSTRIA

1
0%
Lobbing 1
0%
Złożenie wniosku 1
0%
Sprawozdania finansowe 1
0%

FRANCJA

1
0%
Stypendia z zakresu kultury 1
0%
Wyniki kontroli zamówień publicznych 1
0%
Wybory samorządowe 2010 1
0%

UKRAINA

1
0%
Polityka regionalna 1
0%
Klauzula informacyjna BIP 1
0%
Sprawozdania finansowe 1
0%