Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2007 roku

od do