Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2009 roku

od do