XXVII sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa Lubelskiego - 20 lutego 2017 r.

od do