Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2014 roku

od do