Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2006 roku

od do