XXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 21 maja 2012 r.

od do