I sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 1 grudnia 2014 r.