Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2013 roku

Zarząd Województwa Lubelskiego w 2013 r. nie udzielał poręczeń/gwarancji.

od do