XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego - 2 grudnia 2016 r.

od do