Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2005 roku

od do