Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2015 roku

od do