Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2010 roku

od do