Oświadczenia majątkowe Sekretarza Województwa

Sekretarz Województwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe za 2017 r. - korekta
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza Województwa Lubelskiego
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Sekretarz Województwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza Województwa Lubelskiego
Sekretarz Województwa
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku w wyborem - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Sekretarz Województwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza Województwa Lubelskiego
oświadczenie majątkowe za 2019 r.