Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2018 roku

Zarząd Województwa Lubelskiego w 2018 r. nie udzielał poręczeń/gwarancji.

od do