Struktura organizacyjna

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/611/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 marca 2019 r. ze zmianami (TEKST JEDNOLITY)

Graficzny schemat wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego

Lista komórek struktury