Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Województwa

Skarbnik Województwa Lubelskiego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Skarbnik Województwa Lubelskiego
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko
oświadczenie majątkowe za 2020 r.