Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa

Szczegółowe wyszukiwanie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - kierownik oddziału
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - starszy inspektor
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych ROPS
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Wicedyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Infrastruktury i Majątku Województwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
Departament Rolnictwa i Środowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - korekta
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
świadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Strategii i Rozwoju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa - korekta
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Infrastruktury i Majątku Województwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Kierownika Filii
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Kierownika Filii
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Kierownika Filii
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Kierownika Filii
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Środowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
Departament Kultury, Edukacji i Sportu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii
Departament Infrastruktury i Majątku Województwa
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - starszy specjalista
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - inspektor
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Departament Rolnictwa i Środowiska
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Wicedyrektora
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Wicedyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Wicedyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik
wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych z dnia 5 września 2016 r i 12 września 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - kierownik oddziału
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii
Departament Strategii i Rozwoju
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa oraz do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Infrastruktury i Majątku Województwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Infrastruktury i Majątku Województwa
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Zastępcy Dyrektora
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe złożone w związku ze zmianą stanowiska związanego z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Rolnictwa i Środowiska
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Wicedyrektora
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Wicedyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - p.o. Wicedyrektora
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie o terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Kierownik Oddziału
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor