Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Elżbieta Katarzyna Kędzierska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko: Dyrektor
Opis: oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem zajmowania stanowiska dyrektora
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Zastępca Dyrektora
Opis: oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Zastępca Dyrektora
Opis: oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - korekta