Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów w RPO WL 2014-2020”.

Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert
2022-06-17 11:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Bartłomiej Polakowskidodano do BIP dnia 03-06-2022 14:34:45