Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Badanie ewaluacyjne „Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi 2 Cyfrowe Lubelskie w RPO WL 2014-2020”

Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert
2021-11-29 11:00
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Karol Marcin Hołówkowskidodano do BIP dnia 05-11-2021 11:20:23