Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia List rankingowych wniosków wyłonionych do dofinansowania w naborze wniosków w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w roku 2016
Znak
LXXXV/1748/2016
Data utworzenia
2016-02-23
Opis

Wyłączenia danych osobowych dokonano w załączniku do uchwały na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz 1429). Wyłączenia jawności danych osobowych dokonano w interesie osoby fizycznej.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Sosnowski Sławomir
Dodano do BIP dnia: 2016-02-29 10:25:21