Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości
Data utworzenia
2022-10-17
Opis

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości

  1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/385/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości ( Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2130), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXX/470/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia25 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4530).
  2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XXX/470/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia25 października 2021 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4530), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.”.

  1. Obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Jerzy Szwaj

Plik
pdf 128 KB pobrano: 258 razy
Załączniki
pdf 369 KB pobrano: 158 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Szwaj Jerzy
Dodano do BIP dnia: 2016-01-14 17:29:18