Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Oddział Wdrażania PROW
Pełniący obowiązki kierownika
Adres komórki
20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
Telefon
81 44 16 872
Fax
81 44 16 882
Email


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Kierownika

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stawiarski Jarosław
Data wytworzenia informacji:
2019-03-25
Osoba wprowadzająca informację:
Czyran Katarzyna
Dodano do BIP dnia:
2019-03-28