Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Data utworzenia
2022-02-07
Opis

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

  1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ( Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1312), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
    • uchwałą Nr XI/163/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4300);
    • uchwałą Nr XXII/375/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 13).
  2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
    • 2 i § 3 uchwały Nr XI/163/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4300), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego.”;

  • 2 i § 3 uchwały Nr XXII/375/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 13), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.”.

  1. Obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Jerzy Szwaj

Plik
pdf 123 KB pobrano: 108 razy
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Szwaj Jerzy
Dodano do BIP dnia: 2022-11-24 15:10:34